Zajexpozíció 2006

Zajvédő füldugó › A zajexpozícióról

Általános információk a munkahelyi zajexpozicióról

A munkáltatóknak zajvédelmi szempontból is egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket kell biztosítaniuk a munkavállalók számára. Ehhez elengedhetetlen, hogy a munkaadó ismerje, és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi zajviszonyokat, s részletes kockázatértékelést végezzen. Az egészségügyi miniszter 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelete a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről Az Európai Parlament és Tanács 2003/10/EK irányelve a zajterheléssel járó munkavégzésre vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről szól.

Az ebben meghatározott értékeknek megfelelően változott 2006-ban a hazai szabályozás, és módosult a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet is. A jogszabály meghatározza a munkáltató kötelezettségeit: előírja a kockázatok felmérését, elkerülését, illetve csökkentését a megelőzés érdekében. A munkavállalók tájékoztatása és oktatása is nélkülözhetetlen, hogy a zajterhelésből származó ártalmakat elkerülhessük. Az előírások a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra és az őket foglalkoztató munkáltatókra vonatkoznak. Az uniós irányelv - és ennek megfelelően a hazai szabályozás - három határértéket jelöl meg. Bizonyos preventív intézkedéseket már 80 dBAeq határértéknél (beavatkozási szint) életbe kell léptetni. (Néhány zajhatás erőssége: hangos beszéd 70-­85 decibel, légkalapács 105 decibel, a fájdalomküszöb 130 decibel körüli.) Az eddig hatályos kötelező intézkedési határérték - 90 dBAeq - 85 dBAeq-ra csökken. A munkavállalók zajterhelése egyéni védőeszköz használata mellett sem lépheti túl a 87 dBAeq értéket. A 80dBAeq expozíciós értéket meghaladó zajterhelés esetén - ez az intézkedést igénylő alsó, úgynevezett prevenciós szint - a munkáltató köteles a munkavállalókat tájékoztatni a túllépésről, a lehetséges kockázatokról, és részükre, igény esetén, egyéni védőeszközt, továbbá a célzott munka-alkalmassági vizsgálat lehetőségét - beleértve a hallásvizsgálatot is - biztosítani.

Fel kell tárni a túllépés okát, és a zajterhelés csökkentésének lehetőségeit. A 85 dBAeq értéket meghaladó zajterhelésnél a munkáltató köteles a terhelést műszaki zajcsökkentéssel minimalizálni, a munkahelyet megjelölni, s kötelezően előírni a védőeszköz használatát és a célzott munkaalkalmassági vizsgálatot.

Alapfogalmak

a) zajvizsgálat: a munkavégzés során keletkező zaj mérése (a zaj impulzív jellegének figyelembevételével), valamint a zajexpozíció meghatározása. Zajvizsgálatot az e tevékenységre engedéllyel rendelkező szakértő, vagy akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
b) munkahely: a munkavégzés helyszíne
c) zajterhelés: a munkahelyen jelen levő zaj hangnyomásszintje
d) zajexpozíció: a munkavállalót a munkahelyen érő zajterhelés

e) Laeq = megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint

f) LAI = legnagyobb A-hangnyomásszint

g) LAD = megítélési A-hangnyomásszint

h) LAV = egyéni hallásvédő-eszköz használatával számított zajexpozició

Egyéb fontos tudnivalók

  1. A munkahelyet, munkaeszközt úgy kell tervezni, létesíteni és üzemeltetni, hogy a zajexpozíciót jelentő megítélési A-hangnyomásszint (LAD) ne legyen nagyobb 85 dB-nél, továbbá a munkavállalót érő legnagyobb A-hangnyomásszint (LAI) egyetlen alkalommal se haladja meg a 125 dB értéket.
  2. Minden olyan munkahelyen, ahol a napi zajexpozíció eléri a 100 dB megítélési értéket A-hangnyomásszint (LAD), az alkalmazott egyéni védőeszközzel a zajszintet 80 dB megítélési A-hangnyomásszint értékre (LAD) kell csökkenteni.
  3. Az egyéni hallásvédő eszközt úgy kell kiválasztani, hogy az megszüntesse, vagy lehető legkisebb mértékűre csökkentse a halláskárosodás kockázatát.
  4. Az új direktíva szerint a munkavállalót 87 dB megengedett zajterhelésnél nagyobb expozició még védőeszköz használata mellett sem érheti.

Cégünk által gyártott "CSEND"egyéni méretre készített hallásvédö füldugó.

  Kezdőoldal | Webmester